Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Har du frågor om hur vi behandlar din personliga information eller vill påkalla någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss via support@tunghöganäs.se

I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Tung eller av någon annan för Tungs räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post, personnummer, kortnummer och adress. I första hand är det uppgifter som du själv lämnat till oss. Vi har flera olika syften med att behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna besvara förfrågningar, skicka inbjudningar och förmedla nyheter. Vi behöver också behandla personuppgifter i samband med köp i butik främst för att hantera din betalning. Vidare samlar vi in cookies vid besök på vår hemsida läs mer om vår hantering av cookies här. Slutligen behandlar vi också personuppgifter för att hantera det affärsmässiga förhållandet mellan Tung och våra leverantörer, företagskunder och samarbetspartners.

 

 

När det gäller nyhetsbrevet och de cookies som handlar om att förbättra användarupplevelsen är den rättsliga grunden samtycke. För cookies som är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera och för uppgifter vi behöver för att hantera det affärsmässiga förhållandet mellan Tungs samarbetspartners är den rättsliga grunden berättigat intresse. Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen.

 

 

Så länge dina uppgifter finns sparade hos oss kan du välja att begära ett utdrag på uppgifterna, alternativt att få dem ändrade eller raderade. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har åsikter om hur uppgifterna sparas. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon tredje part utom när det är nödvändigt för ovan angivna syften och det gäller företag som arbetar på Tungs uppdrag. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan så länge inte detta krävs lag eller myndighetsbeslut.

 

 

Om du önskar kontakta Tung med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det på support@tunghöganäs.se